Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Inbjudan till pressträff om projekt Chans Till Dispens

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2019 07:58 CEST

Chans Till Dispens är namnet på ett projekt som utvecklat en modell för träning av ögonrörelser och körträning. Modellen syftar till att öka möjligheterna för personer med synfältsbortfall att köra trafiksäkert och därmed kunna behålla sina körkort. 25 oktober bjuder projektet in till pressträff i Kalmar för att berätta om modellen.

Tillsammans med medicinsk expertis på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Transportstyrelsen har forskare på VTI utvecklat en standardiserad testmetod för att kunna bedöma körförmågan hos bilförare med synfältsnedsättningar. Avsikten med metoden är att testa om en individ kan köra trafiksäkert eller inte. Resultaten från testkörningarna har tidigare kunnat användas som underlag för en dispensansökan för att kunna behålla sitt B-körkort. Transportstyrelsen valde 2018 att pausa testerna för att utvärdera resultaten och möjligheten till dispens via simulatortest i framtiden.

Ett projekt, finansierat av Arvsfonden med cirka 3 miljoner kronor, har sedan december 2018 arbetat med att utveckla en modell för träning av ögonrörelser och körträning som skulle kunna ge förare med synfältsbortfall en möjlighet att få tillbaka sitt körkort. 19 deltagare har fått möjligheten att träna ögonrörelser under tiden januari-mars. Därefter har de även bland annat tränat att köra bil med en trafiklärare inom inhägnat område i Kalmar. Resultaten visar att efter träningen klarade hela 14 av 19 deltagare att köra bil trafiksäkert i det simulatorbaserade test som VTI utvecklat samt vid förarprov på inhägnad bana.

I projektet Chans Till Dispens ingår VTI tillsammans med trafikutbildningsföretaget SYAB i Kalmar, Optikforskare vid Linnéuniversitetet, Indenova i Karlstad och Junova. Projektet genomförs också i nära samarbete med intresseorganisationerna för stroke, glaukom och diabetes.

PRESSTRÄFF

I samband med att resultaten från projektet Chans Till Dispens presenteras för projektdeltagare och referensgrupp välkomnar projektet media till en pressträff.

Tid: 25 OKTOBER 2019 Klockan 13.00-14.30

Plats: Hangarvägen 16 i Kalmar vid flygplatsen i SYABs lokaler

Ingen föranmälan behövs.

Mer information om projektet finns på www.ctdkalmar.se

Ytterligare information

Jan Andersson, professor på VTI, jan.andersson@vti.se, 013-20 42 64

Eva-Mari Löfqvist, pressansvarig VTI, eva-mari.lofqvist@vti.se, 0709-21 82 86

Foto: Mostphotos/Sten-Åke Stenberg

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.