Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Projekt för 89 miljoner – störst i VTI:s historia

Projekt för 89 miljoner – störst i VTI:s historia

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 07:30 CEST

Det är just nu stor glädje på VTI efter besked om att EU-kommissionen har beviljat ett stort projekt om automatiserad körning. VTI leder projektet där 30 organisationer från elva olika länder är delaktiga.

Nya kontraktsmodeller för vägunderhåll testas i andra länder

Nya kontraktsmodeller för vägunderhåll testas i andra länder

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 08:25 CEST

Det finns inte några entydiga recept för bra kontraktsutformning vid upphandling av vägunderhåll. Detta konstaterar VTI i en ny rapport om internationella erfarenheter från upphandlingsförfaranden i Norge, Skottland och Kanada.

Minskade partikelhalter i Stockholm med hjälp av ökad dammbindning, städning och färre dubbdäck

Minskade partikelhalter i Stockholm med hjälp av ökad dammbindning, städning och färre dubbdäck

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 08:24 CEST

​Halterna av inandningsbara partiklar i luften i flera svenska städer överskrider gränsvärdena i EU:s luftkvalitetsdirektiv och den svenska miljökvalitetsnormen. I Stockholm är problemen stora, men efter ökade åtgärder visar mätningar av VTI på positiva resultat. Under 2014-2015 uppmättes de lägsta halterna sedan mätningarna startade och miljökvalitetsnormen klarades med bred marginal.

Doktorander viktig kugge i ny satsning

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2016 10:15 CEST

Ett framtida trafiksystem med självkörande fordon kan möjliggöra bättre trafikstyrning och framkomlighet men hur ett vägtrafiksystem med självkörande fordon ska utformas och styras är inte självklart. VTI, LiU och KTH anställer nu två nya doktorander för att ta två steg på vägen.

Ny satsning på kontraktsfrågor inom transportsektorn

Ny satsning på kontraktsfrågor inom transportsektorn

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 07:56 CEST

Det finns luckor i kunskapen om upphandling och kontraktsstyrning av transportinfrastrukturen. Detta är inte bara ett svenskt problem, utan det saknas internationell forskning kring frågeställningarna. Därför ska nu VTI kartlägga framtida frågor inom branschen och hitta nya infallsvinklar.

Regular testing of drivers is important

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 12:44 CEST

Several different approaches to measure vision in order to improve road safety have been identified around the world. A trend seen in the literature performed by researchers at VTI (The Swedish National Road and Transport Research Institute) is that traditional vision tests increasingly are supplemented by cognitive tests.

Hur löser vi parkering i citykärnorna i framtiden?

Hur löser vi parkering i citykärnorna i framtiden?

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 06:00 CEST

Få ämnen engagerar människor så mycket som parkeringsavgifter. I dag torsdag presenterar VTI en rapport om hur en genomtänkt parkeringsstrategi kan bidra positivt på många sätt för att skapa en tillgänglig och mer jämlik stadsmiljö. Men också hur åtgärder inom parkering påverkar de människor som i dag parkerar bilen centralt i större städer.

Bus drivers fight to stay awake

Bus drivers fight to stay awake

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 15:53 CEST

Driving a bus in the afternoon during a split shift situation was shown in a recent study to be related to higher levels of self-reported sleepiness, higher levels of physiological sleepiness and increased response times, compared to an afternoon shift. Today the Swedish researcher, Anna Anund, speak about this at the conference RS5C at the Windsor Flórida Hotel in Rio de Janeiro.

Simulator study shows preference of decorative lighting in tunnel

Simulator study shows preference of decorative lighting in tunnel

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 12:19 CEST

Maintaining high levels of road traffic safety is always important, especially when the road is in a long tunnel. A simulator study at VTI, the Swedish National Road and Transport Research Institute, shows that different types of lighting in tunnels affect drivers in different ways. These results will be presented this week at RS5C, Road Safety on Five Continents, in Rio de Janeiro.

Pressinbjudan: Hur löser vi parkering i citykärnorna i framtiden?

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 09:22 CEST

Få ämnen engagerar människor så mycket som parkering. På torsdag presenterar VTI en rapport om hur en genomtänkt parkeringsstrategi kan bidra positivt på många sätt för att skapa en tillgänglig och mer jämlik stadsmiljö. Men också hur åtgärder inom parkering påverkar de människor som i dag parkerar bilen centralt i större städer.

Road safety conference in Rio de Janeiro

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2016 13:00 CEST

The 17th RS5C (Road Safety on Five Continents) conference will be held in Rio de Janeiro, Brazil, May 17-19th 2016.

VTI-forskare fick Trafikpriset 2016

VTI-forskare fick Trafikpriset 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 11:16 CEST

Forskaren Anna Niska som har arbetat med cykelfrågor i nära 20 år fick priset för sitt mångåriga och effektiva arbete inom cykling.

Svårt att avgöra hur fort man får köra

Svårt att avgöra hur fort man får köra

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 07:40 CEST

Gator i tätort skulle kunna göras mer självförklarande så att bilister lättare kan avgöra vilken hastighet som gäller även om de inte sett skylten. En studie av NTF och forskare på VTI visar att det är svårt även för experter att avgöra vilken hastighetsbegränsning som råder på olika platser.

Mindre än hälften håller hastigheten på 40-väg

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2016 08:20 CEST

Under hösten gjorde NTF en tredje mätning som följer upp förändringar av trafikanternas hastighetsval på vägar i tätort. VTI har nu analyserat resultaten som visar att bristande hastighetsefterlevnad fortfarande är ett problem och sämst är det på 40-vägar.

Oklar effekt med matinköp på nätet

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2016 06:00 CET

E-handel med matvaror skulle kunna förändra våra resvanor och minska koldioxidutsläppen. Men vinsten kan ätas upp på andra håll. Nu ska VTI ta ett större grepp kring hur matinköp på nätet påverkar våra resvanor. I projektet ingår även att se på olika lösningar med distribution.

Motorvärmare bra för närmiljön och samhällsekonomin

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2016 07:30 CET

​Enligt en ny studie från VTI är det bra att använda motorvärmare på nyare bilar för att minska lokala utsläpp. Emissioner från kallstarter utgör idag en betydande mängd av de totala utsläppen från personbilstrafiken.

Användning av cykelhjälm ökar långsamt

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2016 08:22 CET

​VTI:s årliga studie visar att användningen av cykelhjälm ökat till den högsta nivån hittills. På cykelstråken, där flest cyklister observerats, använder 33 procent av cyklisterna hjälm. Störst är användningen i Stockholm och Göteborg.

Ett steg mot elektrifierade busslinjer

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2016 06:45 CET

Energimyndigheten har beviljat närmare fem miljoner kronor till en körsimulatorstudie som ska visa hur det kan fungera och se ut med en elektrifierad busslinje i Lund. Projektledare är VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och övriga deltagare är Viktoria Swedish ICT, K2 och Lunds kommun.

Sjöfartsolyckor kostar miljarder

Sjöfartsolyckor kostar miljarder

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2016 07:01 CET

Inom sjöfarten har det saknats en praxis kring värderingen av skador i samband med olyckor. VTI har nu gjort en värdering av sjöfartsolyckor i svenskt farvatten och resultaten visar bland annat att olyckor med brand är dyrast och att olyckskostnaderna ökar med fartygets ålder.

Fler tar på bilbältet i tunga fordon

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2016 07:00 CET

VTI:s årliga mätning av bilbältesanvändning visar positiva siffror. Utmärkande för 2015 var att användningen av bälte bland vuxna i baksätet ökade. Dessutom är andelen bältade förare av tunga fordon väsentligt högre än tidigare år.