Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Ny modell bidrar till bättre prognoser för kompetensförsörjning inom järnvägsyrken

Ny modell bidrar till bättre prognoser för kompetensförsörjning inom järnvägsyrken

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 08:00 CEST

Till följd av den ökade efterfrågan på hållbara och punktliga transporter byggs nu Sveriges infrastruktur för spårburen trafik ut. Samtidigt ökar behovet av underhållsinsatser på befintliga spår. En ny prognosmodell som forskare från VTI tagit fram beräknar framtida kompetens- och resursbehov knutna till svensk infrastruktur för spårburen trafik.

Almedalen: Lämpliga bilförare och vem tar ansvar för cyklingen?

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2015 11:06 CEST

Tusentals människor får sitt körkort indraget varje år på grund av synfältsbortfall. VTI utvecklar just nu en ny mätmetod för att testa körförmågan. Resultaten presenteras i Almedalen.

Lokförare lär sig ecodriving

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2013 08:48 CEST

Kom till VTI:s monter på Nordic Rail så berättar vi mer om hur lokförare lär sig att köra energieffektivt och vilka miljövinster som finns att tjäna.

Kritik mot nytt trafikförslag

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2013 12:32 CEST

Trafikverkets förslag till en nationell plan för transportsystemet har brister. Enligt ett remissvar från VTI saknar förslaget bland annat förklaringar, beskrivningar och underlag.

Energibesparingar med SJ-utbildning

Energibesparingar med SJ-utbildning

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2013 09:08 CEST

SJ har utvecklat en utbildning i Ecodriving samt låtit förare pröva en mobilapplikation som hjälper dem att köra mer energieffektivt. Försöken talar för att energibesparingar är genomförbara men att det behövs vidare studier för att förstå vilka risker det finns med införandet av applikationen samt vilka konsekvenser detta skulle kunna få.

Ökade koldioxidutsläpp även med fördubblad kollektivtrafik

Ökade koldioxidutsläpp även med fördubblad kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2013 08:08 CEST

Ett ökat utbud av kollektivtrafik ses ofta som ett sätt att minska utsläppen av koldioxid. I dag presenterar vi en utredning som visar att till och med ett fördubblat kollektivt resande skulle ge ett mycket begränsat bidrag till regeringens ambitioner om fossilfri fordonsflotta år 2030.

Ny ordförande på VTI

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2013 09:49 CEST

Regeringen har utsett Malin Löfsjögård till ny styrelseordförande för VTI från och med den 1 juli 2013.

Semestertider väntar – kan tåg och buss locka fler?

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2013 13:59 CEST

När semesterresan står för dörren kanske man funderar på att resa med tåg eller buss i stället för att ta bilen. VTI har tittat på svenska turistmål och jämfört både restid och priser.

Dyrare flyg med fri marknad

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2013 10:47 CEST

Nya regler skulle öka konkurrensen och sänka biljettpriserna men priserna på inrikesflyg har i stället ökat efter marknadsöppningen och en taxiresa har blivit dubbelt så dyr. Det visar en ny rapport från VTI.

Trafikinformation påverkar miljöeffekter

Trafikinformation påverkar miljöeffekter

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2013 13:30 CEST

Många miljöeffekter kan påverkas av trafikinformation. Det gäller framförallt luft­föroreningar, buller och klimatutsläpp, men även ljusförorening, förorening av vatten och mark samt störningar i ömtåliga områden. I VTI rapport 785 redovisas en nyutvecklad beräkningsmodell som syftar till att beräkna miljöeffekterna av dagens trafikinformation samt effekterna av en utvecklad trafikinformation.

Låg konkurrens i persontrafiken på järnväg

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2013 09:11 CET

Liberaliseringen av persontrafiken på järnväg har än så länge endast lett till låg ny konkurrens. Trots detta blir allt fler banor överbelastade.

Effekter av längre lastbilar och godståg i en internationell korridor

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2012 09:10 CET

VTI har studerat effekterna av att möjliggöra användandet av längre lastbilsekipage och/eller längre godståg i en trafikslagsövergripande godskorridor som sträcker sig från Mellansverige till Ruhrområdet. Resultaten visar bland annat att utnyttjandet av skalfördelar för lastbilar och/eller tåg beräknas leda till minskade logistikkostnader och minskade CO2-utsläpp.

Forskningsprojekt testar tyngre och längre tåg

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2012 10:11 CEST

För första gången rullar ett extra långt tåg mellan Gävle och Malmö i det nya forskningsprojektet Elvis. Om järnvägen ska kunna bli mer konkurrenskraftig måste tågen bli längre och tyngre.

Klart vilka projekt som inleder storsatsningen på väg- och järnvägsforskning

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2012 16:06 CEST

I höstas berättade VTI, KTH och Trafikverket att man under en femårsperiod satsar 200 miljoner kronor på forskning och utveckling inom väg och järnväg. Satsningen sker i ett gemensamt branschprogram, Bana väg för framtiden (BVFF), med fokus på drift, underhåll och byggnation. Nu har ett trettiotal projekt fått klartecken att inleda satsningen.

Storsatsning på forskning och innovation inom väg och järnväg

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2011 14:42 CEST

Trafikverket, KTH och VTI satsar 200 miljoner kronor på forskning och utveckling inom väg och järnväg. Under en femårsperiod satsar man gemensamt – med fokus på drift, underhåll och byggnation.