Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Nästa generations elväg invigd i Lund

Nästa generations elväg invigd i Lund

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2020 09:00 CEST

I Lund invigdes på torsdagen den första elvägen som enkelt kan installeras på väg. Bakom satsningen står ett sydsvenskt konsortium, Evolution Road, som stöds och finansieras av Trafikverket. VTI är en av aktörerna som bidrar till demonstrationsanläggningen.

Ny simulator prövar trafikmiljö för fotgängare

Ny simulator prövar trafikmiljö för fotgängare

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 12:00 CET

Hur uppmärksam är en fotgängare på olika faror i trafiken? Hur fungerar fotgängare och självkörande bilar tillsammans och hur ser de bästa trafiklösningarna ut? Det går nu att studera i en ny fotgängarsimulator med Virtual Reality-teknik på forskningsinstitutet VTI. Simulatorn har finansierats delvis genom Trafikverkets skyltfond.

Forskningsprojekt om smarta gator startar

Forskningsprojekt om smarta gator startar

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 11:28 CET

Smarta gator - så heter ett treårigt forskningsprojekt som nu har fått beviljade medel på nio miljoner kronor från Vinnova. Bakom satsningen står KTH, Chalmers, VTI, Spacescape, Sweco och White.

VTI och Linköpings universitet utvecklar simulatorer för ambulanssjukvårdare

VTI och Linköpings universitet utvecklar simulatorer för ambulanssjukvårdare

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 07:45 CEST

VTI har inlett en förstudie till ett kommande samarbetsprojekt med Katastrofmedicinskt centrum (KMC) och Linköpings universitet. Planen är att ge ambulanspersonal möjligheten att öva på kritiska vårdmoment under säkra och kontrollerade former – i en fordonssimulator.

Nordens största transportkonferens öppnar i morgon

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 08:27 CET

10 – 11 januari är det dags för Transportforum, Nordens största konferens för transportsektorn med nära 90 sessioner och över 360 presentationer, workshops, mingel och speed dating. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalar och temat för årets inledande session är tillgänglighet och transporter på landsbygd.

Möt en älg i simulator

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 06:46 CEST

VTI har levererat två nya körsimulatorer till Älgskadefondsföreningen. I dem kan man testa förarens reaktioner när vilt dyker upp snabbt i olika miljöer och i olika väglag. Simulatorn kan ge en förståelse av hur viktigt det är att anpassa hastigheten.

VTI studerar ADHD och bilkörning i simulator

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 07:05 CET

Väljer förare med ADHD en högre hastighet jämfört med förare utan ADHD? Kan enklare simulatorer användas för att studera hur ADHD påverkar körförmågan? Ett forskarteam lett av VTI söker svaret på frågorna i en pågående simulatorstudie.

Barns körbeteende studeras i simulator

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2014 11:04 CEST

En forskningsstudie som ska jämföra styrbeteende hos vuxna och barn pågår just nu på VTI i Göteborg. Syftet är att ta reda på vad som är inlärt beteende och vad som är medfött. Det är forskare vid Avdelningen för fordonsteknik och autonoma system på Chalmers tekniska högskola som i samarbete med VTI utför experimentet. Barnen som är 12-13 år får köra en personbil i VTI:s körsimulator SIM IV.

VTI deltar på trafikskolemässan – lyfter forskning för bättre trafikantutbildning

VTI deltar på trafikskolemässan – lyfter forskning för bättre trafikantutbildning

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2013 12:48 CET

Den 27-28 november arrangerar Sveriges Trafikskolors Riksförbund trafikskolemässan på Svenska Mässan i Göteborg. VTI har under många år forskat inom området trafikantutbildning och finns på plats på mässan för att berätta om aktuell forskning.

Hållbara städer i fokus för forskning om elbilar

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2013 15:24 CEST

I ett nystartat forskningsprojekt om elbilar satsas nu drygt fyra miljoner kronor på att forska kring användande av elhybridfordon.

Pressinbjudan, invigning av forskningsprojektet Plug-in hybrid

Pressinbjudan, invigning av forskningsprojektet Plug-in hybrid

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2013 16:08 CEST

Välkommen till invigningen av forskningsprojektet Plug-in hybrid, ett demonstrationsprojekt som drivs i samarbete mellan VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och Linköpings universitet, finansierat av Energimyndigheten. L-huset, Campus Valla, Linköpings universitet, tisdag den 10/9 kl 14.00.

Ny ordförande på VTI

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2013 09:49 CEST

Regeringen har utsett Malin Löfsjögård till ny styrelseordförande för VTI från och med den 1 juli 2013.

Trötta förare bakom många olyckor

Trötta förare bakom många olyckor

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2013 09:07 CEST

Det är inte helt ovanligt att trafikolyckorna har en trött eller stressad förare bakom ratten. Nu ska ny forskning från bland annat VTI studera sömnighet hos förare genom avancerade analysmetoder. Syftet är att på sikt kunna avgöra om en förare är sömnig och därmed minska eller förhindra olyckorna.

Growing interest in Swedish road safety in Asia

Growing interest in Swedish road safety in Asia

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2013 08:46 CEST

In conjunction with the road safety conference, Road Safety on Four Continents, held in China, VTI signed agreements on road safety issues with China and South Korea.

Svensk trafiksäkerhet växer i Asien

Svensk trafiksäkerhet växer i Asien

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2013 08:38 CEST

I anslutning till trafiksäkerhetskonferensen Road Safety on Four Continents i Kina tecknade VTI överenskommelser om trafiksäkerhetsfrågor med Kina och Sydkorea.

Experter diskuterade praxis kring bedömning av synfältsbortfall

Experter diskuterade praxis kring bedömning av synfältsbortfall

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2013 11:11 CET

Transportstyrelsen vill ta fram en tillförlitlig och säker metod för att bedöma körförmågan hos personer med synfältsbortfall och VTI är i färd med att utveckla en simulatorbaserad testmetod för ändamålet. För att få en kunskapsbas och diskutera vilken praxis vi ska ha i Sverige samlade VTI till ett seminarium där internationella experter delgav sina erfarenheter inom området.

Värsta simulatorn finns i Linköping

Värsta simulatorn finns i Linköping

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2013 10:45 CET

I ett samarbete mellan Fordonslaboratoriet på Linköpings universitet, LiU, och Statens väg- och transport-forskningsinstitut, VTI, finns nu världens kanske mest realistiska körsimulator i Linköping.

Förbifart Stockholm – utvärdering av ett gestaltningsförslag för tunnel

Förbifart Stockholm – utvärdering av ett gestaltningsförslag för tunnel

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2012 12:45 CEST

Förbifart Stockholm är en ny vägförbindelse i form av en tunnel. Tunnelns inre utsmyckning kan väntas ha betydelse för bilförares trötthet, stimulans, distraktion och/eller trygghet vid körning i tunneln. Hur stora dessa effekter kan bli har studerats genom en simulatorstudie vid VTI:s simulator III i Linköping.