Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Vi cyklar mer, men inte fortare

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 06:30 CEST

​VTI har genomfört en studie om cyklister och hastighet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Resultaten visar att det har blivit fler cyklister över tid, men medelhastigheten har inte ökat. Hastigheten påverkas bland annat av cykelvägens utformning, typ av cykel samt vilket ärende cyklisten är ute i.

Föräldrar viktiga för ungas körbeteende

Föräldrar viktiga för ungas körbeteende

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2015 09:38 CEST

​Flera studier har visat att olyckor med mopeder bland unga ofta är förknippade med trimning, höga hastigheter, alkohol och bristande hjälmanvändning. VTI-forskare konstaterar att föräldrar spelar en viktig roll eftersom deras beteende i trafiken påverkar barnens körstil.

Effekten av de nya reglerna för AM-behörighet (moped klass I): en för- och efterstudie

Effekten av de nya reglerna för AM-behörighet (moped klass I): en för- och efterstudie

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2012 15:35 CET

2009 infördes AM-behörigheten för att få köra moped klass I (”EU-moped”). VTI har på uppdrag av Transportstyrelsen utvärderat vilken effekt detta haft på nyblivna mopedisters insikt om risker. fattningsvis noterades ringa effekter av AM-utbildningen på riskbeteenden och attityder till dessa beteenden, samtidigt som utbildningen uppfattades som nyttig av många.