Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Bra schemaläggning bästa medlet mot trötthet

Bra schemaläggning bästa medlet mot trötthet

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2015 09:58 CEST

​En ansenlig del av olyckor med yrkesutförare beror på trötthet och den huvudsakliga orsaken är att arbetet ofta är förlagt till tider på dygnet då vi normalt är trötta. Forskare på VTI har kartlagt kunskap om hur man motverkar trötthet. Det viktigaste medlet mot trötthet hos yrkesförare är rimlig schemaläggning som undviker exempelvis kort dygnsvila, lång vakentid och långa arbetspass.

Svårt fälla förare för trötthet

Svårt fälla förare för trötthet

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2013 09:11 CEST

Årligen skadas och dödas människor i olyckor då förare kör sömniga, men det regelverk som finns idag är inte tillräckligt för att fälla dem som orsakat dessa olyckor. Om detta ska bli möjligt måste det tas fram objektiva sätt att mäta antingen sömnighet eller prestation. För att förhindra körning i trött tillstånd rekommenderas ökade informationsinsatser för att förbättra insikten hos förare.

VTI studerar hur lågfrekvent buller påverkar personbilsförares sömnighet

VTI studerar hur lågfrekvent buller påverkar personbilsförares sömnighet

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2012 14:11 CEST

Att sömnighet hos förare är en bidragande orsak till olyckor är idag välkänt. Det är mindre känt vilken betydelse externa faktorer, som till exempel buller, har på förmågan att hålla sig vaken. Forskare på VTI har i dagarna startat ett projekt där man ska studera just det lågfrekventa bullrets påverkan på personbilförares sömnighet.

Varför fortsätter en sömning förare att köra?

Varför fortsätter en sömning förare att köra?

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2012 13:56 CEST

I VTI notat 32A undersöks hur lastbilsförare upplever, motarbetar och motverkar sömnighet i sin dagliga arbetssituation. Resultaten visar att lastbilsförare i sitt arbete möter en stor mängd trötthetsbidragande faktorer, som kan härledas både till organisatoriska faktorer och individuellt beteende. Möjliga sätt att motverka sömnighet bland lastbilsförare föreslås i rapporten.