Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Stipendium för nordiskt samarbete om vintercykling till VTI

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 07:05 CET

Nordiskt vägforums (NVF) stipendium för 2017 har tilldelats forskaren Göran Blomqvist vid VTI för forskning kring vinterdrift av cykelvägar.

Nya kontraktsmodeller för vägunderhåll testas i andra länder

Nya kontraktsmodeller för vägunderhåll testas i andra länder

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 08:25 CEST

Det finns inte några entydiga recept för bra kontraktsutformning vid upphandling av vägunderhåll. Detta konstaterar VTI i en ny rapport om internationella erfarenheter från upphandlingsförfaranden i Norge, Skottland och Kanada.

Tillgänglighet viktigt även på vintern

Tillgänglighet viktigt även på vintern

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2013 11:43 CET

Det som är tillgängligt för alla under barmarksförhållanden är inte tillgängligt för alla under vintern. Det finns därför anledning att se över detaljutformningen av framförallt övergångsställen för att kunna sköta drift- och underhåll på ett tillfredsställande sätt under hela året. Utformning som kräver manuell skötsel bör undvikas, konstateras i VTI rapport 776.

Betongbeläggning bättre än asfalt?

Betongbeläggning bättre än asfalt?

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2013 11:47 CET

Fördelar med vägbeläggning av betong är att bl.a. slitage, buller och underhållskostnader är mindre än för asfalt. VTI har undersökt om även bildningen av inandningsbara slitagepartiklar är lägre. Resultatet visar att partikelbildningen var högre från betong än från asfalt, men ultrafina partiklar emitterades i mindre omfattning från betong. Det finns dock fortfarande oklarheter som bör utredas.

Cykling och gående vid större vägar. Rapport om anläggning, kostnader, drift och underhåll.

Cykling och gående vid större vägar. Rapport om anläggning, kostnader, drift och underhåll.

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2013 12:26 CET

VTI rapport 777 behandlar aspekter rörande gång- och cykellösningar vid större vägar. Det finns inga tydliga riktlinjer för hur oskyddade trafikanters situation skall hanteras i samband med ombyggnad till 2+1-vägar. I den inledande planeringsfasen beaktas inte gång- och cykeltrafikanternas situation i den utsträckning som vore önskvärt vilket ofta leder till mindre bra lösningar i efterhand.

Klimatanpassning av vägkonstruktion, drift och underhåll

Klimatanpassning av vägkonstruktion, drift och underhåll

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2013 14:46 CET

VTI rapport 771 har som mål att ge en insyn i vilka klimatanpassningar som är nödvändiga för vägtransportsystem med fokus på svenska förhållanden. Kostnaden för vinterväghållning bedöms för staten i stort bli oförändrade, men det kommer att bli en förskjutning norrut av insatserna. Kommunernas kostnader för drift och underhåll kommer förmodligen bli lägre i söder och högre i norr.