Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Rådjursolyckor kostar 1 miljard om året

Rådjursolyckor kostar 1 miljard om året

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2014 06:00 CEST

Antalet trafikolyckor med rådjur har ökat i alla utom två av Sveriges län de senaste tio åren. Rådjurskollisioner står för minst 75 procent av alla viltolyckor i Sverige och antalet ligger i dag på 30 000–36 000 per år. En VTI-studie visar att antalet dödsfall och personskador samt kostnader till följd av rådjursolyckor är betydligt högre än den officiella statistiken visar.

Vägmiljö och vegetation behöver anpassas för att minska viltolyckorna

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2012 16:33 CEST

Viltolyckor är ett stort problem som orsakar såväl dödsfall som fysiska och ekonomiska skador. De förebyggande åtgärder som idag görs mot viltolyckor är inte tillräckliga för att åstadkomma en minskning i olycksstatistiken menar forskare på VTI.