Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Tummen upp för nykterhetskontroll i bilen

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2014 13:49 CEST

System för nykterhetskontroll som integreras i bilen kommer att vara till nytta för många. Framförallt för de förare som tror att de är nyktra dagen efter festen.

En grupp forskare på VTI har genomfört en fokusgruppstudie för att öka kunskapen om förares uppfattning om framtida fordonsintegrerade system som ska minska onykter körning.

– Deltagarna i alla olika grupperna var positiva till att integrera detektionssystem i fordonen och då på ett sätt så de inte syns eller märks förrän det varnar om man har alkohol i utandningsluften, säger Anna Anund, forskare på VTI.

Studien gjordes med åtta olika fokusgrupper som representerade unga förare i åldern 18–19 år, män 30–60 år, kvinnor 30–60 år, yrkesförare, äldre förare 70–90 år och förare som tidigare varit alkoholberoende. Dessutom ingick en grupp med kontrollerande instanser (polis, åklagare, försäkringsbolag och Transportstyrelsen) samt en grupp som möter förare som kunder (bilåterförsäljare och hyrbilsföretag).

– I diskussionerna framkom en uppfattning om att personer med alkoholproblem eller kriminalitet med stor sannolikhet kommer att lyckas köra ändå, exempelvis genom att manipulera systemet. Däremot kommer det vara till stor hjälp för de som felaktigt tror att de är nyktra, säger Anna Anund.

När det gäller utformning framkom att systemet helst inte ska synas och normalt aldrig märkas av. Deltagarna ville att föraren ska få reda på nivån om alkoholhalten i utandningsluften var på nivåer under 0,2 promille. Återkopplingen kan exempelvis ges som ett ljud eller synas på en display.

– Om föraren bedöms ha druckit mer alkohol än tillåtet var uppfattningen bland deltagarna att bilen inte ska gå att starta och att föraren inte ska få veta hur hög alkoholhalten är, säger Anna Anund.
Tillförlitlighet och tilltro till att systemet mäter rätt uppfattades som viktigt och deltagarna uttalade också vikten av att systemet inte går att manipulera så att någon annan än förarens utandningsluft kontrolleras.

VTI rapport 810

Mer information Anna Anund 

Foto: VTI, Katja Kircher

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.