Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Pressmeddelanden 2 träffar

Riskutbildning påverkade yrkesförares syn på hastighet och avstånd

Riskutbildning påverkade yrkesförares syn på hastighet och avstånd

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 08:00 CET

En riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon skulle kunna ge säkerhetsvinster och minska antalet trafikolyckor. Utbildningen som prövades vid en fallstudie visade att egna upplevelser av praktiska moment gav mer insikt i egen och andra trafikanters sårbarhet, och att hastighet och avstånd spelar roll.

Elvägar för tung trafik är lönsamma

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2020 08:00 CET

Utbyggnad av elvägar skulle vara samhällsekonomiskt lönsamma och minska utsläppen från tunga lastbilar i Sverige med ungefär en tredjedel.